Menu Zavrieť

Olympiáda SJL

13. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády SJL, určené pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súčasťou olympiády je test, zameraný na teoretické a praktické vedomosti z jazykovej a literárnej stránky SJL, a transformácia textu, čiže pretvorenie textu na iný žáner. Tretiu časť tvorí príprava a prednes rečníckeho prejavu, v tomto roku si žiaci pripravovali slávnostný príhovor pri príležitosti otvorenia výstavy prác na tému Október – mesiac úcty k starším.

Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

  1. miesto: Natália Oltmanová, 9. D
  2. miesto: Laura Čížová, 9. D
  3. miesto: Kristína Vargová, 9. D a Nina Tomová, 8. D

Blahoželáme!

27. 11. 2019 sa Natália Oltmanová zúčastnila okresného kola súťaže a obsadila krásne 1. miesto.

Držíme palce v krajskom kole O SJL.