Menu Zavrieť

Tvorivá dielňa so ŠUP L. Bielika

Dňa 18.12.2019 sme mali v rámci výtvarnej výchovy tvorivú dielňu so ŠUP Ladislava Bielika. PaedDr. Belianská Némethová k nám zavítalala spolu so žiačkami odboru textilný dizajn, aby nám ukázali zaujímavú a dnes znova atraktívnu techniku suchého plstenia. Žiaci triedy 9.C si tak mali možnosť vyskúšať prácu s ovčím rúnom pod vedením odborníka. Niektorým sa darilo menej iným viac. Technika si vyžaduje patričné zručnosti, ktoré budeme aj na ďalších hodinách výtvarnej výchovy rozvíjať. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľke a žiačkam tretieho ročníka za ich príjemný a odborný prístup.