Menu Zavrieť

Spoznávame sa navzájom II.

Škola bez nenávisti

V mesiaci február sme už po druhýkrát pokračovali v Spoznávaní sa navzájom. Žiaci počas veľkých prestávok riešili jednoduché a občas aj náročnejšie úlohy. Takéto aktivity vytvárali priestor na vzájomné spoznávanie sa, kooperáciu, tímovú prácu, empatiu a vzájomnú komunikáciu nielen medzi spolužiakmi v triedach, ale aj v rámci jednotlivých ročníkov. Počas týchto aktivít nechýbala dobrá nálada a úsmev na tvárach žiakov.

Realizačný tím