Menu Zavrieť

Po stopách rodu Apponyiovcov

Dňa 6. 3. 2020 sa žiaci vybraných tried ISCED 2 zúčastnili literárno-historickej exkurzie v Oponiciach. Spoločne sme spoznávali v historických priestoroch Oponíc neobyčajný životný príbeh významnej rodiny Apponyiovcov, ktorá obci priniesli nemalú slávu.

Prostredníctvom krátkeho dramatického stvárnenia sme spoznali životný osud Henrika Apponyiho, posledného majiteľa kaštieľa. V letnom sídle rodiny sme si vypočuli príbeh albánskej princeznej z rodu Apponyiovcov a miliardára, ktorý prežil tragickú plavbu Titanicu a istý čas žil aj v blízkosti Oponíc. Do tohto vidieckeho prostredia priniesol mnoho noviniek typických pre 20. storočie.

PK SJL