Menu Zavrieť

DINOLAND

Dňa 13.2.2020 ožila Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach dinosaurami. A prečo práve dinosaurami? Žiaci z 1.D triedy pre intelektovo nadané deti sa v rámci predmetu obohatenie venovali dinosaurom. Svoje vedomosti a získané poznatky uplatnili vo svojich projektoch. Vypracovali krásne a zaujímavé projekty, ktoré odprezentovali pred svojimi rodičmi, spolužiakmi a vedením školy 6.2.2020. Na túto príležitosť si sami zhotovili krásne tričká ozdobené dinosaurami. Prezentáciu svojich projektov zvládli na výbornú. Získané vedomosti zhrnuli do krátkeho vystúpenia, ktoré si pripravili pre svojich kamarátov z materských škôl. Veselú atmosféru navodila aj pesnička od M. Jaroša: Cesta do praveku. Detičky z materských škôl si mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti na dinoworkshopoch. Cvičili, kreslili, riešili rébusy a hlavolamy. Veľký úspech malo stanovište, kde si každý vysekal zo sadry vlastného dinosaura. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh sa mohli deti zabaviť na tabletoch, občerstviť v dinobufete a odniesť si diplom „malý paleontológ – paleontologička“. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám z prvého stupňa za prípravu peknej aktivity. Dúfame, že sa naši hostia u nás dobre cítili a všetci spoločne sme na našej škole prežili veľmi príjemné a zábavné popoludnie.

Foto: Mgr. Jaroslava Dioszegiová