Menu Zavrieť

Vďaka knihe

Aj v tomto školskom roku pokračujeme v projekte Vďaka knihe sme si bližší, čítanie seniorom v domove dôchodcov Jeseň života, ktorý realizujeme v spolupráci s vydavateľstvom Panta Rhei. Hlavným cieľom projektu je priblížiť sa k staršej generácii prostredníctvom písaného slova, krásnej literatúry. Absolvovali sme zatiaľ dve stretnutia, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom. Čítania sa zúčastňujú žiaci 7. C, ktorí sú veľmi pozorní, empatickí, nielen prečítajú vybrané príbehy, ale dokážu so záujmom počúvať rozprávania seniorov. Snažíme sa okrem čítania „našich“ starkých aj obdarovať, priniesli sme im školské časopisy, pred Vianocami sme si pripravili aj vinše, odovzdali vyrobené pozdravy a záložky do kníh. Tešíme sa na ďalšie stretnutia v novom roku. Sú obohacujúce pre obidve strany.