Menu Zavrieť

Cena Andreja Chudobu

28.10.2019 sme sa zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu, ktorá sa koná každý druhý rok v Pukanci. Aj v tomto roku boli ocenení viacerí žiaci našej školy, ktorí pravidelne dosahujú úspechy v súťažiach vo vlastnej tvorbe:

  1. miesto: Nina Tomová, 8. D – próza
  2. miesto: Karolína R.Šumerajová, absolventka – poézia

Čestné uznanie:

  • Soňa Tužinská, absolventka – próza,
  • Jozef Urban, absolvent – poézia

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.