Menu Zavrieť

Kus môjho srdiečka

Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás,
že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás?

Úvodné verše Štefana Moravčíka nás 11. júna 2024 preniesli do sveta fantázie, dobra
a krásy. Stretli sme sa na tradičnom podujatí s príznačným názvom Kus môjho srdiečka.
Naši spolužiaci nám predniesli texty, ktoré boli iné, výnimočné. Prečo?
Pretože autormi prozaických a básnických textov boli samotní recitátori. Svojimi
prácami reprezentovali našu školu na okresných a celoslovenských literárnych súťažiach
a mnohí získali pekné ocenenia.
Blahoželáme Veronike Masárovej z 5.D a Samuelovi Borčinovi zo 7.B, ktorí
v celoslovenskej súťaži Dúha získali cenu poroty a čestné uznanie. Zamýšľali sa nad tým, čo
sa ukrýva za zrkadlom. Medzi ocenenými žiakmi je aj už naša známa autorka, Radka
Maďarová zo 7.C, ktorá získala výrazné umiestnenia v dvoch súťažiach na celoslovenskej
úrovni – Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko a Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.
Vypočuli sme si mnoho prác aj z iných súťaží, Príroda očami detí či Komenský a my.
Práce boli plné zaujímavých myšlienok, nápadov a umeleckých prostriedkov, plné
radosti, hravosti a hlavne lásky. Veď ukrývali kus detského srdiečka.