Menu Zavrieť

Výtvarné spektrum

Prezentáciu neprofesionálnej umeleckej tvorby na výstave VÝTVARNÉ SPEKTRUM navštívili žiaci 7. a 8. ročníka v Regionálnom osvetovom stredisku v Leviciach. Na jednom mieste mali možnosť porovnať rôzne štýly maľby, grafiky a zoznámiť sa s priestorovou tvorbou. Okrem zaujímavých informácii o tom, ako dielo vznikalo, a čo ním chcel autor vypovedať, sa zoznámili aj s novými pojmami ako napr. insitná maľba, pyrografia, enkaustika a pod..

Mgr. M. Šáriová