Menu Zavrieť

Sme kreatívni

Realizácia prostredníctvom výtvarnej kreatívnej tvorby je obľúbenou činnosťou mnohých detí. Podporujúce a motivujúce prostredie aj v oblasti výtvarného umenia je súčasťou pedagogických zámerov našej školy. Kvalifikovaní pedagógovia, ktorých osobnou záľubou je aj umenie vedú popoludní na našej škole záujmové útvary, zamerané na detskú výtvarnú tvorbu. Ponúkajú našim žiakom prácu s rôznym výtvarným materiálom. Rozvíjajú u nich nielen fantáziu, ale aj cit pre umenie. Tiež ich učia nachádzať v tvorbe vlastné uspokojenie a duševnú pohodu. O tom, že deti spracovávajú rôzne  témy zo svojho života a následne ich zhmotňujú a pretvárajú, svedčia aj mnohé prvé miesta a ocenenia v rôznych detských výtvarných súťažiach v rámci okresu, kraja i Slovenska. Pozývame  vás, naši sledovatelia do galérie detských výtvarných prác vo virtuálnom priestore našej školy.

PaedDr. Milena Bólová, vedúca výtvarného krúžku na ISCED 1.

Viac foto TU