Menu Zavrieť

OTVORENÉ HODINY NA ISCED 1

Vážení rodičia predškolákov,

využite možnosť nazrieť priamo na vyučovanie
v Základnej škole Andreja Kmeťa
v Leviciach.

Pozývame Vás na otvorené hodiny na ISCED 1.

Uvedomujeme si Vaše pracovné vyťaženie počas týždňa a z toho dôvodu Vám dávame možnosť cielene sa prihlásiť na konkrétny čas a konkrétny vyučovací predmet. Nájdite si 45 minút, ktoré Vás dostanú do reality našich školských dní. Okrem slovenského jazyka a matematiky je možnosť zúčastniť sa na otvorenej hodine prírodovedy, prvouky, anglického jazyka v rôznych ročníkoch prvého stupňa.

Spoznajte našu školu, vnorte sa do atmosféry moderného učenia sa a radosti z bádania.

Kliknutím na link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9Kmi5Z0e0EOgfVZ2gDaG-bpo_EgI_MpDpZ6bkLAZ3s9UM1ZEU01SWEoyMEUyMVUyOUYwTUo2SlQ5NS4u

 sa Vám rozbalí harmonogram a môžete sa prihlásiť na konkrétnu otvorenú hodinu z ponuky.

15. 4. 2024

1. hodina 8.00-8.45 – Slovenský jazyk a literatúra, 1. roč.

2.hodina 8.55-9.40 – Matematika, 2. roč.

3. hodina 9.55-10.40 – Prírodoveda, 4. roč.

16.4.2024

1. hodina 8.00-8.45 – Prvouka, 2. roč.

2.hodina 8.55-9.40 – Matematika, 3. roč.

3. hodina 9.55-10.40 – Slovenský jazyk a literatúra, 3. roč.

18.4. 2024

1. hodina 8.00-8.45 – Anglický jazyk, 1. roč.

2.hodina 8.55-9.40 – Matematika, 1. roč.

3. hodina 9.55-10.40 – Matematika, 1. roč.

Tešíme sa na Vás!