Menu Zavrieť

Čitateľský maratón

Marec, mesiac knihy, 📖📚❤️ktoré sú bránou do sveta poznania.

Žiaci z nadaných tried sa zapojili do aktivity Čitateľský maratón. Tento rok si sami pripravili úvod. Štvrtáci prezradili, ako vzniká kniha. Tretiaci vybrali ilustrácie kníh z nášho čitateľského kútika a ostatní hádali, o ktoré knihy ide. Nasledovalo čítanie. Každá trieda si pripravila úryvok z knihy a všetci sa v čítaní vystriedali. Pozreli sme si video Čin-Čin, ktoré natočili žiaci našej školy. Potom pracovali v zmiešaných skupinách a odpovedali na otázky z prečítaných úryvkov. Na záver nemohlo chýbať formatívne hodnotenie – otázky, ako sa dnes cítili a čo ich najviac bavilo. Kreslili smajlíkov alebo písali svoje pocity. 😀😘🥲😊Tešíme sa na ďalší ročník.