Menu Zavrieť

Zdravotná edukácia

Viete ako poskytnúť prvú pomoc alebo ako rozoznať príznaky infarktu myokardu? Žiaci 6.A a 6.C triedy absolvovali zaujímavú prednášku. Možno im raz získané vedomosti poslúžia pri záchrane ľudského života. ❤️

Bc. Liliana Valachovičová a Bc. Naďa Hvoľková, študentky magisterského štúdia z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne poučili žiakov, ako uskutočniť hovor na tiesňovú linku, objasnili zásady, čo robiť a čo nie, predstavili základnú výbavu vozu ZZS, vysvetlili, ako má správne prebiehať monitoring pacienta, aká je záchranárska abeceda – prístup ABC, nutnosť zaistenia dýchacích ciest a cirkulácie a napokon nacvičovali a demonštrovali KPR (kardiopulmonálnu rehabilitáciu).

Ďakujeme za zaujímavú edukáciu a študentkám Lekárskej fakulty prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu a neutíchajúce nadšenie pri vykonávaní ich budúceho povolania. 💟