Menu Zavrieť

Ahoj, leto! Ahoj, prázdniny!

Slávnostné ukončenie školského roku sa nieslo v duchu bilancovania a hodnotenia. Pani riaditeľka vo svojom príhovore vyzdvihla výrazné úspechy, projekty, aktivity, ktoré rezonovali v tomto školskom roku. Po sérii ocenených žiakov Talent roka, Talent školy a Zlaté levíča boli odmenení knižnými odmenami ďalší žiaci – za vynikajúci prospech, dochádzku či aktívnu prácu.

Žiaci 9.A triedy dostali aj poďakovanie pani riaditeľky za empatický a tolerantný prístup k svojmu hendikepovanému spolužiakovi počas celého štúdia na základnej škole.

Deviataci naposledy prešli školskou bránou a malým darčekom sa s nimi rozlúčili, okrem pani riaditeľky a triednych učiteliek, aj malí – veľkí prváci, ktorých na začiatku roka vítali práve ich najstarší spolužiaci.

Všetkých nás čakajú dni naplnené slnkom, oddychom, dovolenkami, stretnutiami s kamarátmi, športovými aktivitami,… a vlastne všetkým tým, čo sme počas školského roku nestihli.

Takže – krásne prázdniny.

Viac foto TU