Menu Zavrieť

Didaktické hry

Dňa 21. 6. 2023 sa na ISCED 1 konali Didaktické hry ako súčasť prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Žiaci pracovali na stanovištiach civilná ochrana, zdravotná príprava a pobyt a pohyb v prírode. Vypočuli si teóriu a následne vykonávali praktické aktivity. Naučili sa ako sa zachovať v nebezpečných situáciách, učili sa ošetrovať poranenia, poskytnúť prvú pomoc, ako sa správať v prírode… Aktivity žiakov zaujali, pracovali so záujmom a preukázali dobré vedomosti z jednotlivých oblastí.

PaedDr. Anežka Mészárošová