Menu Zavrieť

Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže – celoštátne kolo

Lenka Filovkinová, 1.A – 1. MIESTO (v 2. kategórii)

Simona Kúcsová, 5.A – 2. MIESTO (v 4. kategórii)

Takýmto krásnym umiestneniam sa tešíme a víťazkám blahoželáme!

10. mája 2023 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Súťaž je zameraná na originálne výtvarné zobrazenie vybranej biblickej udalosti. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k hlbšiemu poznávaniu Biblie.

Obsahom tohto ročníka boli knihy Nehemiáš, Judita, Ester zo Starého zákona a Prvý Petrov List z Nového zákona. Vybrané biblické knihy spájala téma Odvaha a dôvera v Boha. Žiaci súťažili v 8. kategóriách rozčlenených podľa školských ročníkov.

Odborná porota tento rok hodnotila 191 zaslaných prác po obsahovej a umeleckej stránke.