Menu Zavrieť

Aj fyzika môže byť zábavná

V piatok 2. 6. 2023 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili zábavnej popularizačno-vedeckej prednášky, ktorej hlavnou témou bola Termodynamika.

Žiaci si mohli počas prednášky zopakovať pre nich už známe pojmy, ako je teplo, teplota, ale oboznámili sa aj s inými, pre nich menej známymi pojmami – stupeň voľnosti, absolútna nula, Brownov pohyb a pod.

V prezentácii sa zoznámili s osobnosťami fyziky, ktorí nám dali odpoveď na mnohé otázky z oblasti termodynamiky.

Prednášajúci žiakom vysvetlili spôsob vytvorenia teplomera, princíp vzniku tornáda, ako sa zmení teplota topiaceho sa ľadu, keď k nemu pridáme soľ, či prilejeme vodu a pod. Všetky teoretické poznatky boli podložené jednoduchými pokusmi, ktoré žiakov zaujali a dobrovoľníci si niektoré z pokusov aj vyskúšali. Žiakov zaujala práca so vzduchovým (dymovým) delom, pomocou ktorého mali sfúknuť vzdialený plameň sviečky. Prednášajúci priblížili žiakom tému prúdenia a vírenia vzduchu, zákon zachovania momentu hybnosti molekúl, a teda podstatu vzniku tornád.

      V záverečnej fáze prednášky sa žiaci zoznámili a zabavili s tekutým dusíkom. Prednáška bola ukončená sladkým prekvapením – zmrzlinou, kde tekutý dusík zohral veľkú úlohu a na výrobe  ktorej sa podieľali dve dobrovoľníčky zo 7.A triedy.

Žiakom chcem touto cestou poďakovať za aktívnu účasť a disciplínu počas prednášky.

                        

Mgr. Martina Homolová