Menu Zavrieť

Žiaci učia žiakov

Už tradične sa koncom mesiaca marec na našej škole organizovala aktivita Žiaci učia žiakov. Úlohy učiteľa sa mnohí zhostili s veľkým záujmom, venovali čas domácej príprave, vytvorili pekné prezentácie, zaujímavé pracovné listy, pripravili pestré aktivity k učivu. Neváhali dokonca preskúšať i spolužiakov. Pozitívne ohlasy a úsmevy na tvárach detí svedčia o tom, že žiaci majú snahu vzdelávať sa a byť aktívnou súčasťou vyučovacieho procesu.

Mgr. Jaroslava Dioszegiová