Menu Zavrieť

Krajské kolo biblickej olympiády z evanjelického náboženstva

Žiaci navštevujúci hodiny náboženstva sa učia mnohé biblické príbehy, poznávajú etické riešenia rôznych situácii a skúmajú morálne dopady svojich rozhodnutí. Prostredníctvom dejín cirkvi poznávajú mnohé dôležité postavy hlavne zo slovenského evanjelického prostredia, ktoré významným spôsobom ovplyvnili smerovanie slovenského národa. Takýmto spôsobom nadobudnuté poznatky sú dobrým odrazovým mostíkom pre úspešné zvládanie rôznych okolností, ktoré prináša život.

Biblická olympiáda každoročne preverí znalosti študentov navštevujúcich hodiny náboženskej výchovy. Rozdelení sú podľa ročníkov do troch kategórii, v ktorých súťažia. Krajské kolo sa konalo 31. marca 2023 prostredníctvom online testu a zapojili sa doň aj šiesti žiaci z našej školy, vo všetkých spomenutých  kategóriách.

Všetci sa snažili zo všetkých síl získať čo najlepšie umiestnenie a obhájiť si doteraz získané vedomosti.

V 1. kategórii získala Miška Potocká (3.A)  6. miesto

V 2. kategórii získal Palko Sklenka (5.C) 7. miesto

V 3. kategórii získali: Daniel Riecky (7.B) 4. miesto, Danka Tomaščinová (8.B) 13. miesto, Matúš Tomaščin (8.A) 14. miesto a Šimon Šuška (7.C) 17. miesto

Ocenenie úspešného riešiteľa získal Daniel Riecky (7.B)

Srdečne všetkým  našim súťažiacim žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej  školy v krajskom kole  a prajeme im veľa študijných, ako aj osobných úspechov.

ThDr. Martin Riecky