Menu Zavrieť

Čitateľský maratón

V utorok 14.03.2023 sa počas tretej a štvrtej hodiny všetci žiaci tried VINŽ stretli, aby sa zapojili do aktivity Čitateľský maratón. Témou tohtoročného maratónu boli bájky. V úvode sa prostredníctvom prezentácie oboznámili s autormi bájok a ich dielami. Pokračovali prezentáciou vlastných prečítaných kníh. Každý žiak priniesol knihu, ktorú čítal doma alebo počas prestávok v škole. Predstavil ju ostatným tak, že uviedol autora a nadpis, porozprával krátky obsah a opísal hlavných hrdinov. Niekoľko žiakov sa predstavilo v kostýmoch, ktorými lepšie priblížili spolužiakom výzor obľúbeného hrdinu, alebo si priniesli predmety, ktoré sa vyskytovali v knihe. Keď sa všetci žiaci vystriedali, odobrali sa do svojich tried a pokračovali v aktivite. Čítali si bájky, vypracovali pripravené úlohy a na záver vymysleli spoločnú bájku. Počas celej aktivity vládla veselá atmosféra. Žiaci sa zabávali, diskutovali, rozvíjali svoju fantáziu a už teraz sa všetci tešíme na pokračovanie v budúcom školskom roku.