Menu Zavrieť

Navštívili sme Doktora Fausta

Kto by dnes odmietol lukratívnu ponuku, sľubujúcu uznanie, bohatstvo a slávu? A k tomu ešte zadarmo! Vlastne za dušu, v ktorú aj tak neverí… Tento nesmrteľný a nadčasový príbeh doktora Fausta bol knižne a divadelne mnohokrát spracovaný. Kým človek bude túžiť po sláve a bohatstve, ktoré by získal bez práce a odriekania, dovtedy bude doktor Faust aktuálny. 17. marca 2023 mali naši žiaci z 5.A, 5.B a 6.C triedy možnosť preniesť sa do dávnych čias, keď po svete ešte kočovali bábkové divadlá. V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre zaujali herci so špecifickými pohybmi a odetí v kostýmoch bábok s drevenými rukami a veľkými hlavovými maskami. Všetky dialógy riadil principál, akýsi divadelný manipulátor pohybu na javisku. Scéna, výtvarné a režijné stvárnenie celého príbehu umocnili hlavnú myšlienku a deti mali možnosť spoznať, že egoizmus v našich životoch nie je tá správna voľba. 

Mgr. Renata Trungelová