Menu Zavrieť

Niesol kríž aj za nás, deti…

Krížová cesta. Krásna modlitba, plná hlbokých zamyslení a rozhovorov s vlastným svedomím. Tentokrát sa naše deti modlili za iné deti, ktoré žijú v misijných krajinách a nemôžu zniesť svoje utrpenie. Sú odsúdené na smrť z dôvodu vojny, chudoby, hladu a choroby. Niektoré musia pracovať, iné nemajú oblečenie, lieky, rodinu, domov…

A preto keď už nebudeme vládať niesť svoj kríž, keď sme v pokušení sťažovať sa, spomeňme si, čo všetko chýba deťom v misiách…

„Pane Ježišu, pomôž nám vyprázdniť studne ľahostajnosti a naplniť srdce nádejou, ktorá sa zrodila v deň tvojho zmŕtvychvstania.“

17.3.2023, Kostol Ducha Svätého, Levice – Rybníky

Mgr. Renata Trungelová