Menu Zavrieť

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Dňa 17.1.2023 sa po prvý krát na našej škole konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku, kde mali žiaci v kategórii A1 možnosť ukázať svoje vedomosti a jazykové zručnosti. Súťaž bola zložená z písomného testu, ktorý overil ich gramatické vedomosti, bohatosť slovnej zásoby a znalosti ruských reálií a ústnej časti, kde museli žiaci predviesť svoju fantáziu a pohotovosť pri tvorbe krátkej prezentácie na danú tému. 

Výherkyniam gratulujeme

 Kategória A1 – 1.miesto Margaréta Valentová 9.B

                2.miesto Liana Ješková 8.A

                3.miesto Sofia Šeböková 9.A