Menu Zavrieť

Dejepisná olympiáda

V mesiaci december sa v triedach na ISCED 2 uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Žiakov čakali mnohé otázky z učív, s ktorými sa zoznámili od začiatku školského roka. V testoch boli zaradené aj otázky z regionálnych dejín, ktoré zvládli veľmi úspešne a rozdiely v zisku bodov bol v niektorých kategóriách len veľmi tesný. Pre niektorých bola dejepisná olympiáda úplnou hračkou a medzi takýchto žiakov sa zaradili:

6. ročník – kat. F

1) Rastislav Mišík (6.C)

2) Richard Horváth (6.C)

3) Doroty Rybárová (6.C), Matúš Bucko (6.C)  

7. ročník – kat. E

1) Beáta Mederlyová (7.C)

2) Nela Roháčová (7.B)

3) Nina Matušíková (7.C)

8. ročník – kat. D

1) Lea Tabernausová (8.C)

2) Nina Roháčová (8.C)

3) Zoja Tužinská (8.D)

9. ročník – kat. C

1) Maximilian Sabo (9.C)

2) David Galambos (9.C)

3) Barbora Dobrotová (9.C)

Postupujúcim žiakom z 1. a 2. miesta v každej kategórii želáme veľa úspechov v okresnom kole olympiády už začiatkom februára 2023.

PK  Človek a spoločnosť