Menu Zavrieť

Školské kolo ONEJ

Dňa 30.11.2022 sa konalo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka. Ako každoročne, tak aj tento rok absolvovali žiaci rozdelení do dvoch kategórií, najprv písomnú časť, ktorá pozostávala z testu z gramatiky, počúvania s porozumením a čítania s porozumením. Po náročnej písomnej časti nasledovala poobede ústna časť, kde sa žiaci v obidvoch kategóriách vyjadrovali k rôznym témam, tvorili príbeh k obrázku a zároveň voľne konverzovali. Po skvelých výkonoch a ťažkom rozhodovaní dospela porota k výsledkom:

V kategórii 1A:

1.miesto – Marek Mäsiar, 2.miesto – Beáta Mederlyová, 3.miesto – Maroš Hraško.

Kategória 1B:

1.miesto – Matias Kucmin, 2.miesto – Daniel Dobisz a 3.miesto – Zoran Hutton.

Prví dvaja súťažiaci z každej kategórie postupujú na okresné kolo, ktoré sa bude konať 18.1.2023 prezenčne. Veľmi nás teší vysoká účasť súťažiach, ako aj viditeľné osobné progresy v používaní nemeckého jazyka. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, výhercom zo srdca blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom postupovom kole.