Menu Zavrieť

Junior náboj

Dňa 25.11.2022 sa v priestoroch Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach uskutočnila medzinárodná súťaž v matematike a fyzike – Náboj junior. Je to súťaž založená na logike, určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovali dva tímy siedmakov  a jeden tím zložený zo žiakov ôsmeho ročníka a jedného siedmaka. Ani fakt, že všetci žiaci z našej školy boli v porovnaní s ostatnými súpermi mladší, im neubral na odhodlaní popasovať sa s náročnými úlohami.

Logické a kritické myslenie, výborné matematické vedomosti a inteligencia priniesli našim žiakom úspech v podobe 1.miesta pre tím Beáta Mederlyová, Nina Matušíková, Šimon Šuška a Viktor Hrabina zo 7.C triedy.  

3.miesto získal tím v zložení Simona Sedliaková, Matias Kucmin, Zoran Hutton z 8.D triedy a Marek Mäsiar zo 7.C.

Na 4.mieste skončili žiaci 7.C triedy Viktória Huttová, Maroš Hraško, Matúš Lacek a Matej Malík. Žiakom srdečne gratulujeme a tešíme sa spolu s nimi.