Menu Zavrieť

Na ceste za minulosťou

Po dlhšom období sme na našej škole opäť privítali divadelnú skupinu Via historica, s ktorou sme sa vrátili do čias minulých. Spoločne sme si zaspomínali na Jánošíka a A. F. Kollára, ktorý bol poradcom našej osvietenej panovníčky v oblasti školstva. S Máriou Teréziou sme očíslovali domy a pomenovali ulice našich miest. Štúrovci nám zaspievali niekoľko hudobných variant slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska a stáli pri kodifikácii spisovnej slovenčiny. Rýchlo sme prebehli 20. storočím, aby sme 17. novembra štrngali na námestiach kľúčmi a spievali pieseň Sľúbili sme si lásku. Už 33 rokov prešlo od Nežnej revolúcie, ktorej výročie nám žiaci pripomenuli aj v rozhlasovej relácii.

PK Človek a spoločnosť