Menu Zavrieť

Bubnovačka

Sme vnímaví a empatickí. Bez váhania sme podporili osvetovú aktivitu, ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014Centrum Slniečko, n. o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 20 rokov.  18. 11. 2022 sme si aj my pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!!!

Mgr. B. Chovanová