Menu Zavrieť

Vieme ako na to v učebni Heuréka

Na našej škole máme na učenie sa matematiky novú učebňu pod názvom Heuréka! Sú v nej umiestnené moderné učebné pomôcky získané našou školou z projektu Inovovaný výchovno-vzdelávací proces – lepšie výsledky v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Tieto pomôcky sme získali už pred niekoľkými rokmi ale chýbala nám miestnosť a tiež aj úložný priestor. A tak naše pani učiteľky neváhali, zareagovali na výzvu mesta Levice a vypracovali projekt. Podarilo sa. Okrem mesta Levice projekt finančne podporilo aj občianske združenie EDIN a naša základná škola. Spolu sme získali 1 600 eur na nákup nového nábytku. Priestor sa tiež našiel a tak sa už vzdelávame v krásnej novej učebni na prízemí v pavilóne C. Veríme, že aj výučba v tejto miestnosti podporí žiakov v rozvoji matematickej a finančnej gramotnosti a budú dosahovať výborné výsledky nielen v základnom učive ale aj rôznych matematických súťažiach. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto učebne.

Simonka a Zojka 8.D