Menu Zavrieť

Október – mesiac úcty k starším na našej škole

Ani v tomto školskom roku sme nezabudli v októbri na našich starkých. Žiaci 4.D a 4.E spolu so svojimi p. učiteľkami Lindou, Renatkou a Martou nacvičili krátky program zostavený z básničiek, scénok a krásnych piesní. S hudobným doprovodom pomohli aj naši žiaci. Veronika na husliach a Gabriel na saxofóne. V závere sa o dobrú náladu postarali staré známe melódie z relácie Repete.

   S programom žiaci vystúpili dňa 18.10.2022 v priestoroch SČK v Leviciach a 21.10.2022 v Domove opatrovateľskej služby v Kalnej nad Hronom. Starkých sme potešili aj malým darčekom, ktorý žiaci vyrobili na hodine výtvarnej výchovy. Najväčšou odmenou pre nás boli ich šťastné tváre a slzy dojatia.

    24.10.2022 si  žiaci z nadaných tried na ISCED1 pozvali do školy svojich starých rodičov. Prišli medzi nás, aby nám porozprávali o tom, aké knihy čítali v časoch svojej mladosti. Naši žiaci im zasa predstavili súčasnú literatúru. Veru, bolo čo porovnávať. Potom nasledovalo čítanie z knižky, ktorú si žiaci vybrali. Ľahli si na koberec, urobili si pohodlie a staré mamy čítali. Našu vzácnu návštevu sme aj pohostili. Uvarili sme im čajík, alebo kávičku. Zlaté staré mamy nezabudli napiecť. Spoločne sme sa pohostili a pustili sme sa do výroby darčekov. Každý vymaľoval záložku a potom sa navzájom, starí rodičia a ich vnúča, obdarovali. Dúfame, že naši starkí s nami zažili príjemné chvíle a opäť ich v škole radi privítame. Tešia sa na vás žiaci a pani učiteľky z nadaných tried.

Viac foto TU