Menu Zavrieť

„Živá“ knižnica

24. 10. 2022 sa na našej škole uskutočnilo podujatie „Živá“ knižnica, ktorým sme sa zapojili do celoslovenskej výzvy na podporu činnosti školskej knižnice. Keďže počas minulého  školského roka naši žiaci napísali množstvo textov, príbehov, básní, mnohí úspešne reprezentovali školu na literárnych súťažiach krajského a celoslovenského charakteru, preto sme sa rozhodli, že svoju lásku k školskej knižnici prejavíme tak, že sa „zahráme“ na „živú“ knižnicu, predstavíme dielka našich mladých autorov.  

Moderátori dopoludnia najskôr predstavili autora, spomenuli je úspechy, záujmy, a autori, prípadne v ich zastúpení recitátori, ( nie každý autor sa dokáže prejaviť na verejnosti, mnohí sú introverti ) prednášali pripravené texty. Mohli sme si vypočuť úvahy o živote, symbióze človeka a prírody, odzneli aj nádherné vyznania o Slovensku, príbehy z potuliek prírodou, no stretli sme sa aj s úryvkom fantasy literatúry, básňou o falošnosti súčasného sveta či snovým príbehom z histórie Slovanov. 

Záver recitácií bol tematicky zameraný na október – Mesiac úcty k starším, odzneli básne, príbehy  a vyznania o láske, vďake a tolerancii k starým rodičom a starším ľudom vôbec. 

Nakoniec  sme vzdali hold  mamičkám, ktoré  našich žiakov podporujú nielen vo vlastnej tvorbe. 

II. časť podujatia bola zábavného charakteru. Vybraní žiaci z jednotlivých tried „súťažili“   v pantomíme, predvádzali športové disciplíny, zamestnania, predmety dennej potreby a „zapotili“ sa hlavne pri predvádzaní prísloví a porekadiel. Bolo veľa smiechu a zábavy. Ďalšou aktivitou bolo čítanie textu, jeho prerozprávanie ďalšími spolužiakmi. Aj tu vznikli mnohé komické situácie.

Záverom možno konštatovať, že podujatie splnilo svoj cieľ, okrem zaujímavých textov, ktoré možno inšpirujú aj ďalších autorov,  sme za aj zabavili a zasmiali. 

Viac foto TU