Menu Zavrieť

Kamenný strážca Levíc

Dňa 21.9. sa žiaci 2.A a 3.C zúčastnili interaktívneho podujatia o histórii, povestiach a príbehoch o Levickom hrade spojené s výtvarnou súťažou pod názvom Kamenný strážca Levíc. V Tekovskej knižnici počas celého septembra prebiehali Dni Európskeho kultúrneho dedičstva a podujatie Kamenný strážca Levíc bolo vyvrcholením všetkých podujatí. Pre deti bola pripravená pútavá, veku primeraná prezentácia o Levických pamiatkach, prečo je dobré, aby sme si naše dedičstvo chránili, kto sa o takéto pamiatky stará a akým spôsobom. Žiakom bola prečítaná povesť O hradnej panej v Leviciach a spomenutá aj povesť O Levických husiach. Následne si deti posadali k pripraveným stolom s výtvarným materiálom, kde mohli predviesť svoje schopnosti vo výtvarnej výchove. V závere prebehla výstava detských prác a ich vyhodnotenie. Najpútavejšie práce boli odmenené knižnou odmenou, všetky ostatné sladkosťou. Žiaci si mohli pozrieť aj vystavené obrazy s námetom Levických povestí, ktoré maľovala a pre toto podujatie zabezpečila PaedDr. Radoslava Horváthová.  

PaedDr. Radoslava Horváthová

Mgr. Miroslava Viglašová

Viac foto TU