Menu Zavrieť

Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci!

Prežívame  posledné dni letných prázdnin, ktoré sú tento rok o pár dní dlhšie, ako zvyčajne.

Školský rok 2022/2023 slávnostne otvoríme 5. 9. 2022.

Stretneme sa o 7,45 hod na školskom dvore.

Podmienkou pre  vstup do budovy je vyplnený formulár „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ preferujeme jeho elektronické odoslanie cez Edupage, akceptujeme i papierovú formu dostupnú na https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf .

Žiaci 1. a 9. ročníka sa sústredia na školskom dvore za pavilónom B, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični.

Žiaci navštevujúci 2. – 8. ročník strávia prvý školský deň v kmeňových triedach.

Predpokladaný záver je o 10,30 hod. 

6. 9. 2022   – vyučovanie podľa rozvrhu hodín

                   – prevádzka ŠKD od 6,30 hod

                   – stravovanie v školskej jedálni

Tešíme sa na stretnutie po lete !!!

!!!Prajme si školský rok bez rúšok a dištančného vzdelávania!!!

Mgr. Alica Meňhartová                                                                                                                 

 riaditeľka školy