Menu Zavrieť

Úspechy v Biblickej olympiáde

Biblická olympiáda je súťaž, ktorá rozširuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti z Biblie. Jej poslaním je motivovať žiakov o hlbší a trvalý záujem o túto Knihu kníh, viesť k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k jej hodnotám.

Spoločnou témou tohtoročnej Biblickej olympiády bolo Putovanie za cieľom. Žiaci sa venovali podrobnému štúdiu troch biblických kníh: starozákonnej knihe Tobiáš, časti knihy Jozue a novozákonným Skutkom apoštolov. Kvôli pandemickým opatreniam sa aj tento rok súťaž odohrala v online prostredí.

Súťažné družstvo z našej školy v zložení: Beata Mederlyová (6.C), Adam Bielik (6.C) a Margaréta Valentová (8.B) v dekanskom – okresnom kole získalo 1. miesto.

Vynikajúco sa im darilo aj v diecéznom kole (Banskobystrická diecéza), kde si v náročných úlohách vybojovali 2. miesto. Srdečne im blahoželáme a veríme, že duchovné obohatenie, ktoré v súťaži získali, využijú vo svojom živote. Biblia je ako mapa. Študovať ju ešte neznamená, že sa dostaneme do cieľa. Treba nasadnúť do auta, naštartovať a ísť.

Mgr. Renáta Trungelová