Menu Zavrieť

Aktualizácia Školského semaforu platná od 25.2.2022

Žiaci

 • po jarných prázdninách, 7. 3. 2022,  nastupujú do školy žiaci, ktorí nemajú príznaky ochorenia COVID 19, preukazujú sa potvrdením o bezpríznakovosti (Edupage),
 • pred nástupom do školy odporúčame pretestovať žiaka Ag testom, výsledok hlásiť škole obvyklým spôsobom
 • žiaci prichádzajú do školy v obvyklom čase, do budovy vstupujú určeným vchodom 
 • pokiaľ sa v triede nevyskytne pozitívna osoba, je dovolené nemať prekryté dýchacie cesty, výnimkou sú spoločné priestory, kde dochádza k premiešavaniu žiakov – rúško je povinné, odporúčaný je respirátor
 • do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag testu, spolužiaci, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID -19, naďalej navštevujú školu a po dobu 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnym, musia mať prekryté dýchacie cesty, dôrazne odporúčame respirátor
 • žiak po návrate z izolácie má povinne prekryté dýchacie horné dýchacie cesty respirátorom (nie rúškom!) po dobu 5 dní
 • ak bol žiak v kontakte s pozitívnou osobou mimo školy
  • a nespĺňa výnimku z karantény, nastupuje do 5 dňovej karantény, po návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie od lekára, len vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak sa počas karantény objavia príznaky ochorenia, rodič kontaktuje lekára telefonicky, resp. mailom
  •  a spĺňa výnimku z karantény navštevuje školu naďalej, avšak musí mať prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 po dobu 7 dní
 • rodič môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich dní, v prípade dlhšej absencie predkladá potvrdenie od lekára, resp. ho lekár doručí škole mailom, príp. oznámi túto skutočnosť telefonicky.