Menu Zavrieť

Pravidlá počas karantény

  • v 1. deň karantény, ak sa žiak stravuje v ŠJ a je prihlásený na obed, jedlo si vyzdvihne jeho zákonný zástupca, resp. iná blízka osoba, ktorá nie je v karanténe; ostatné dni budú žiaci odhlásení z obedov školou. Z prevádzkových dôvodov nie je možné zabezpečiť storno obeda, pokiaľ nie je odhlásený deň vopred do 14,00 hod.
  • počas karantény je zabezpečené dištančné vzdelávanie, na ktorom je účasť povinná!
  • ak sa žiak nevie pripájať na dištančné vzdelávanie, vypracuje zadania, ktoré mu od vyučujúcich sprostredkuje triedny učiteľ a minimálne 2 krát týždenne posiela vypracované úlohy na kontrolu!
  • ak žiak je neprítomný viac ako 3 dni, pri nástupe na vyučovanie sa preukáže vyhlásením o bezpríznakovosti žiaka
  • ak má žiak výnimku z karantény, rodič túto skutočnosť oznámi škole cez Edupage

Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy