Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 2B, 4A, 4B, 6B, 6C, 7A, 7C, 7D, 8A, 9A a 9B

Vážení rodičia, na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triedach  2B, 4A, 4B, 6B, 6C, 7A, 7C, 7D, 8A, 9A, 9B od 21. 1. do 31. 1. 2022 vrátane.
Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy