Menu Zavrieť

Oznam o karanténe v triedach 2A a 1C

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v triede: 2A od 3. 12. 2021 do 12.12. 2021 vrátane, 1C od 1. 12. – 11. 12. vrátane
Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy