Menu Zavrieť

Oznam o karanténe tried 3B a 5C

Vážení rodičia,  na základe komunikácie s RÚVZ v Leviciach je nám nariadený  zákaz prevádzky a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov v nasledovných triedach: 3B od 27. 11. 2021 do 4. 12. 2021 vrátane 5C od 29. 11. 2021 do 6. 12. 2021  vrátane
Osoby dotknuté týmto nariadením sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy