Menu Zavrieť

Oznam o karanténe v triede 4.B

RÚVZ v Leviciach nám rozhodnutím č.D1/2021/01437 dňa 29.09.2021  nariadil  zákaz prevádzky v triede 4.B do 07.10. 2021 vrátane a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov. Osoby určené týmto rozhodnutím sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, sledovať svoj zdravotný stav, bližšie informácie v prílohe. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy