Menu Zavrieť

Oznam o karanténe v triedach 5.A, 5.C

RÚVZ v Leviciach nám rozhodnutím č.D1/2021/01647 dňa 4.11.2021  nariadil  zákaz prevádzky v triedach 5.A a 5.C  do 12.11.2021 vrátane a dodržanie karanténnych opatrení úzkych kontaktov. Osoby určené týmto rozhodnutím sú povinné dodržiavať karanténu, zdržiavať sa len v mieste karantény, zamedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, sledovať svoj zdravotný stav. 

S pozdravom
Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy