Menu Zavrieť

Píšeme si listy

Žiaci 2.A triedy nadviazali nové priateľstvá so svojimi rovesníkmi prostredníctvom písania listov. Naši žiaci ako prví dostali listy od žiakov 2.C triedy zo Základnej školy sv. Michala v Leviciach. Nedočkavo otvorili obálku a jedným dychom čítali riadky od nových a zatiaľ neznámych kamarátov. Potom sa pustili do písania listu, v ktorom sa predstavili a napísali čosi o sebe. Veríme, že tento spôsob komunikácie nezapadne prachom, že si deti nájdu nové priateľstvá, osvoja si pravidlá gramatiky, obohatia slovnú zásobu a v neposlednom rade potešia niekoho iného.

M. Matejovová, vyučujúca SJL