Menu Zavrieť

Úspešný 13. ročník Dejepisnej olympiády

Školský rok 2020/2021 nám opäť priniesol mnohé prekvapenia a novinky, na ktoré určite mnohí tak skoro nezabudneme. Aj v tomto roku sme sa museli popasovať s online verziou vzdelávania, ktorá trvala niekoľko mesiacov a naším cieľom bolo dosiahnuť kvalitu a efektivitu vzdelávania žiakov v mnohých predmetoch.

Jedným z ukazovateľov nadobudnutých vedomostí žiakov sa aj v tomto školskom roku stali vedomostné online olympiády, ktorých sa zúčastnili mnohí žiaci našej školy a dosiahli veľmi pekné úspechy. Medzi takéto súťaže patrila aj Dejepisná olympiáda. Dvaja víťaziz každej kategórie školského kola, uskutočneného v decembri, nás reprezentovali v okresnom kole olympiády a dosiahli vynikajúce výsledky:

Kat. C: 2. miesto – M. Mederlyová

Kat. D: 1. miesto – F. Grúň

Kat. E: 2. miesto – M. Valentová

Kat. F: 4. miesto – S. Sedliaková

Na 5. – 10. mieste sa umiestnili: E. Guťanová, M. Sabo a Z. Tužinská.

Traja najúspešnejší: M. Mederlyová,F. GrúňM. Valentová postúpili

do krajského kola Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila v marci. Okrem tém, s ktorými sa žiaci zoznámili na hodinách dejepisu, musel každý zvládnuť náročné stredoveké dejiny, informácie o úspechoch a neúspechoch mnohých panovníkoch, históriu križiackych výprav a mnohé rozmanitosti tohto obdobia. Aj napriek náročnosti krajského kola nás potešilo umiestnenie:

Kat. D: 1. miesto – F. Grúň

Kat. C: 4. miesto – M. Mederlyová

Kat. E: 9. miesto – M. Valentová

1. miesto na krajskom kole posunulo F. Grúňa  do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 2021. S napätím sme očakávali výsledky súťaže, ktoré porota, zostavená z pracovníkov Iuventy a vzdelávacích organizácií, vyhodnotila na druhý deň. S veľkým potešením sme sa dozvedeli, že náš žiak:

Filip Grúň získal v celoštátnom kole

Dejepisnej olympiády

3. miesto v kat. D

K tomuto mimoriadnemu úspechuFilipovi srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach a olympiádach.

Zároveň ďakujeme všetkým úspešným riešiteľom Dejepisnej olympiády v školskom roku 2020/2021.

Filip Grúň s cenami za 3. miesto v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády