Menu Zavrieť

OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci,

konečne dobrá správa!

S účinnosťou od 3. 5. 2021 nie je potrebné preukazovať sa v našom okrese negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid – 19.

Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8), preferujeme elektronické doručovanie.

Cudzie osoby (aj zákonní zástupcovia) môžu do priestorov školy vstupovať len po preukázaní sa  platným negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, alebo výnimkou z testovania.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest je stále v platnosti!

ĎAKUJEME, že rešpektujete všetky usmernenia!

Levice, 30. 4. 2021

                                                                            Mgr. Alica Meňhartová v.r.

                                                                                     riaditeľka školy