Menu Zavrieť

OZNAM – Vyučovanie od 12.4.2021

Vážení rodičia,

v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8.4.2021 sa s účinnosťou od pondelka 12. 4. 2021 obnovuje vyučovanie v základných školách na prvom stupni, t.j. účasť na prezenčnom vyučovaní je povinná.

Vyučovanie na 2. stupni pokračuje dištančnou formou s výnimkou žiakov, ktorí sú zaradení do prezenčného vzdelávania formou malých skupín (5 žiakov +1 pedagogický zamestnanec).

Podmienky vstupu do objektov sa nemenia:

  • V areáli školy sa pohybujú osoby s prekrytými dýchacími cestami!
  • Na vstup do budov sa vzťahuje prísny zákaz!
  • Dodržujte rozostupy – 2 m!
  • Prvý deň pri nástupe do školy odovzdá zákonný zástupca (ďalej len ZZ) vyplnené, podpísané čestné prehlásenie o platnom negatívnom teste na ochorenie COVID 19, ktorý nie je starší, ako 7 dní.
    Tlačivo je k dispozícii na stiahnutie– tu
  • Negatívny test predloží ZZ k nahliadnutiu osobe vykonávajúcej rannú službu
  • Žiaci pri vstupe do budovy absolvujú ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk
  • Prevádzka školy je zabezpečená od 7,00 – 16,00 hod.
  • Prihlásenie/odhlásenie z obeda zabezpečuje rodič, preferujeme mailovú komunikáciu, použite adresu – jedalen@zsaklv.sk

Mgr. Alica Meňhartová
riaditeľka školy