Menu Zavrieť

Zápis žiakov do 1. ročníka

Milí rodičia predškolákov,

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutočňuje online vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsmrsle/prihlaska_zs

Zákonní zástupcovia, ktorí nevyplnili elektronickú prihlášku, môžu vykonať aj zápis osobne bez prítomnosti dieťaťa

v piatok 23.4.2021 v čase od 14,00 do 18,00 hod.

a v sobotu 24.4.2021 v čase od 8,00 do 12,00 hod.

v priestoroch školy v pavilóne A Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach. Na základe usmernení MŠVVaŠ SR je potrebné preukázať sa negatívnym testom na Covid 19. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Všetkým záujemcom ďakujeme za dôveru a tešíme sa na osobné stretnutie!

                                                                                           Mgr. Alica Meňhartová                                                                                                    riaditeľka školy