Menu Zavrieť

Oznam

Vážení rodičia,

všetci s napätím sledujeme aktuálne informácie, ktoré sa menia z hodiny na hodinu.

V závere týždňa bolo potvrdené a platí, že DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE POKRAČUJE AJ BUDÚCI TÝŽDEŇ. Plán s návratom žiakov do škôl od 18. 1. 2021 sa, žiaľ, nenaplnil, epidemiologická situácia sa nezlepšuje.

Od 18. 1. 2021 otvárame jedno oddelenia ŠKD pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ich práca sa nedá vykonávať formou home office. 

Prevádzku zabezpečujeme od 7,00 – 16,00 hod., poskytujeme stravu v školskej jedálni.
Ak sa Vám v práci zmenia podmienky a budete potrebovať zaradiť žiaka do ŠKD, kontaktujte ma elektronicky na adrese: riaditel@zsaklv.sk, resp. informujte triedneho učiteľa, ktorý zabezpečí sprostredkovanie informácie.

Polročné hodnotenie a klasifikácia budú uzavreté štandardne k 31. 1. 2021. Priebeh vyučovania počas uplynulých mesiacov bol kontinuálne zabezpečený, pedagogickí zamestnanci vysoko hodnotia zodpovedný prístup žiakov a zákonných zástupcov k vzdelávaniu. Výpisy hodnotenia a klasifikácie budú odovzdané pri nástupe na prezenčné vzdelávanie.

O nástupe do školy Vás budeme informovať obvyklým spôsobom.

                                                                                  Mgr. Alica Meňhartová

                                                                                         riaditeľka školy