Menu Zavrieť

Oznam

Vážení rodičia, na základe zverejnených informácií prezenčné vyučovanie na ISCED 2 začne  prebiehať až v januári 2021. Do stanovenia presného termínu sa realizuje vzdelávanie online formou, zadania domácich úloh zverejňujeme na webovej stránke školy v časti Informátor. Vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým pedagogickým zamestnancom, žiakom i zákonným zástupcom za vynaložené úsilie na zabezpečenie podmienok pre dištančné vzdelávanie a za hladký priebeh vyučovania v tomto náročnom období.


Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy