Menu Zavrieť

Zdravý úsmev

Október  je aj mesiacom  zdravých zubov. V našej škole sa žiaci ISCED 1 v rámci projektu Zdravý úsmevzapájajú do rozličných aktivít, ktorých cieľom je nielen odstrániť  strach detí z návštevy zubného lekára, ale naučiť ichaj niečo o svojom chrupe. 

2. októbra sme si pripomenuli Svetový deň úsmevu. V tomto týždni prebehla v prvých triedach aktivita, kde sa mohli usmievať len detské očká spoza rúšok. Jej hlavným cieľom bolo oboznámiť deti  s významom zúbkov pre človeka, ale aj praktické precvičenie  správnej techniky ich čistenia. Súčasná situácia nám však umožnila len teoretické získanie vedomostí a ich praktické vyskúšanie iba na maketách.  Keď to situácia dovolí, k praktickému čisteniu zúbkov sa ešte vrátime.

Koordinátorka: Mgr. Anna Speváková