Menu Zavrieť

Európsky deň jazykov

26. september sa z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu oslavuje každoročne od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

My sme sa na našej škole tomuto významnému dňu venovali počas vyučovacích hodín anglického a nemeckého jazyka v týždni od 21. – 25.9. Pre žiakov na druhom stupni vyučujúci cudzích jazykov pripravili rôzne zaujímavé aktivity zamerané na rozvoj všetkých jazykových kompetencií. Aktivity neboli orientované len na cudzie jazyky, ale zaujímavým spôsobom prepájali viaceré vyučovacie predmety, ako geografiu, dejepis, či hudobnú a výtvarnú výchovu. Okrem iného vytvorili žiaci niekoľko veľmi pekných projektov, ktoré nakoniec aj prezentovali. Žiakom sa aktivity páčili a my sme presvedčení, že ich nielen zabavili, ale sa veľa nového aj naučili.

Mgr. Ing. Viktória Szabó